...

Nauczyciele

Nauczyciel

Jarosław Nastiuk

Absolwent Szkoły Muzycznej im. S. Krushelnytskej w Tarnopolu  a obecnie student Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Jako muzyk orkiestrowy pracował w Tarnopolskiej Filharmonii Regionalnej oraz Teatrze Dramatycznym im. T. Szewczenki w Tarnopolu. Współpracuje z wieloma zespołami rozrywkowymi, m. in. z „Kawalier Brass Band”, z którym koncertował w Turcji, Bułgarii oraz Rumunii.
Nauczyciel

Bartosz Naumowicz

Absolwent Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej we Wrocławiu oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, kierunek: Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność perkusja. Jako aktywnie koncertujący muzyk współpracuje z kilkoma zespołami, poruszając się w różnych gatunkach muzycznych.
Nauczyciel

Marcin Urszulak

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu i Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie instrumentów perkusyjnych. Aktualnie student w Katedrze  Muzyki Jazzowej w klasie perkusji dra hab. Dariusza Kaliszuka. Aktywny we wrocławskim środowisku muzycznym, współpracuje m. in. z Narodowym Forum Muzyki i Teatrem Muzycznym Capitol. Jest członkiem zespołu Anny Nguyen, Tantfreaky i  Paweł Lisiecki Quartet.
Nauczyciel

Radosław Jędraś

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Laureat licznych konkursów perkusyjnych. Na stałe związany ze Szkołą Muzyczną nr 2 im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu. Na przestrzeni lat współpracował z wieloma wybitnymi artystami m.in. Maciej Kieres, Zbigniew Lesień, Wojciech Dzieduszycki, Wioletta Willas, Waldemar Wróblewski, Tomasz Stockinger, Jacek Borkowski, Waldemar Bogucki. Muzyk był także członkiem wielu popularnych zespołów m.in. „Dixie Tigers Band”, „Blues Menu” oraz zespołu TVP Wrocław „The Maklers Band”. Obecnie współtworzy  kwartet perkusyjny „Repercussion”, z którym prowadzi intensywną działalność koncertową i edukacyjną. Artysta swobodnie porusza się w różnych stylach muzycznych – od klasyki, przez muzykę współczesną, po większość gatunków muzyki rozrywkowej.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.